Vědecký výbor konference

prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.
Strojnícka Fakulta Žilinskej univerzity, Žilinská univerzita v Žilině, SK
prof. Prof. dr.hab.inž. Stanislav Borkowski
Faculty of Management, Czestochowa University of Technology, PL
prof. Dr. Ing. František Holešovský
Fakulta výrobních technologií a managementu, UJEP, Ústí nad Labem, CZ
Ing. Jerzy Józwik, PhD.
Mechanical Engineering Faculty, Lublin University of Technology, PL
Ing. Daniela Kalincová, PhD.
Fakulta environmentálnej a vyrovnej techniky, Technická univerzita vo Zvolene, SK
prof. Dr. János Kundrák
Faculty of Mechanical Engineering amd Informatics, University of Miskolc, H
prof. Stanislaw Legutko, D.Sc.
Faculty of Mechanical Engineering and Management, University of Poznan, PL
prof. Ing. Ivan Lukáč, PhD.
Hutnícka fakulta, TU v Košiciach, SK
prof. Ing. Jan Mádl, CSc.
České vysoké učení technické, Praha, CZ
doc. Ing. Štefan Michna, PhD.
Katedra technologií a materiálového inženýrství, FVTM UJEP, Ústí nad Labem, CZ
doc. Ing. Müller, Ph.D.
Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, CZ
Ing. Alena Němečková
OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU
prof. Ing. Iva Nová, Ph.D.
Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci, CZ
prof. Dr. Gábor Páy
Faculty of Engineering and Agriculture, Colege of Nyíregyháza, HU
prof. Ing. Augustin Sládek, PhD.
Strojnícka Fakulta Žilinskej univerzity, Žilinská univerzita v Žilině, SK
Ing. Renata Stasiak - Betlejewska, PhD.
Faculty of Management, Czestochowa University of Technology, PL
doc. Ing. Jarmila Trpčevská, PhD.
Hutnícka fakulta, Technická univerzota v Košiciach, SK
prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch
Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT, Praha, CZ

Organizační výbor konference

doc. Ing. Štefan Michna, PhD., FVTM, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Nataša Náprstková, Ph.D., FVTM, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Martin Novák, Ph.D., FVTM, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Zdeněk Rameš, Constellium Extrusions Děčín, ČR
Ing. Jaroslava Svobodová, FVTM, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Jaroslav Cais, FVTM, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Viktorie Weiss, Ph.D., FVTM, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD., FVTM, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Alena Michalcová, Ph.D., VŠCHT, ČR
Ing. Iva Nováková, Ph.D., TU Liberec, ČR
Ing. Petr Majrich, Ph.D. FVTM, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Lenka Michnová. FVTM, UJEP, Ústí nad Labem, ČR