Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ČR
Constellium Extrusions Děčín, s.r.o.
OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU
Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, ČR
Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci, ČR

Vás zvou na 9. mezinárodní konferenci

ALUMINIUM A NEŽELEZNÉ KOVY 2015

20. – 23. 10. 2015
Hotel Skalský dvůr – Bystřice nad Perštejnem

Výbory
Program
Ubytování
Kontakt
Platba
Pro autory
Termíny
Program
Ubytování
Kontakt
Platba
Pro autory
Termíny
image 1
image 2
Výbory
Ubytování
Kontakt
Platba
Pro autory
Termíny
image 1
image 2
Výbory
Program
Kontakt
Platba
Pro autory
Termíny
image 1
image 2
Výbory
Program
Kontakt
Ubytování
Pro autory
Termíny
image 1
image 2
Výbory
Ubytování
Kontakt
Platba
Program
Termíny
image 1
image 2
Výbory
Ubytování
Kontakt
Platba
Program
Pro autory
image 1
image 2
Výbory
Program
Ubytování
Platba
Pro autory
Termíny
image 1
image 2